MOBILNA APLIKACIJA PASSENGEREYE

Mobilna aplikacija je na voljo za pametne telefone z operacijskim sistemom Android ali iOS in vgrajenim GPS sistemom.

ZAGON APLIKACIJE

PRIJAVA V MOBILNO APLIKACIJO

ZAČETEK DELOVNIKA

IZBOR LOKACIJE AKTIVNOSTI

NALAGANJE FOTOGRAFIJ IN DODAJANJE POROČILA

ZAKLJUČEK DELOVNEGA DNE

PRODAJA/MARKETING

Aplikacija je namenjena komercialistom, potnikom na terenu. Z uporabo aplikacije lahko podjetje spremlja stanje založenosti polic na posameznih lokacijah skozi daljše časovno obdobje.

POSPEŠEVANJE PRODAJE/PROMOCIJA

Aplikacija je namenjena osebam, ki se ukvarjajo z dugustacijami, s predstavitvami izdelkov na različnih lokacijah. Podatki, ki pridejo v zaledno pisarno lahko uporabnik takoj uporabi na svojih družabnih omrežjih (Facebook, Snapchat, Instagram, Youtube,…)

Gradbeništvo

Alikacija je namenjena izvajalcem na delovnem objektu po posameznih gradbenih fazah (npr. zaključitev inštalaterskih del, slikopleskarskih del, polaganje talnih oblog,…). Izvajalec si s pomočjo aplikacije gradi “fotoknjigo” vključno s popisi del direktno iz delovišča. Podatki se hranijo na strežniku v oblaku.

Zavarovalništvo

Aplikacija je namenjena zavarovalnicam pri popisu škode na terenu. Npr. v kmetijstvu pri pregledu posevkov, sadik stanja na terenu po toči, zmrzali, poplavi.

Povezava z zalednin informacijskim sistemom

Aplikacija je direktno povezana z zalednim informacijskim sistemom, kamor sproti pošilja podatke (stanje na lokaciji z naborom fotografij in poročilom), potrebne za učinkovito prodajo, promocijo, marketinško kampanjo ali za pregled/ kontrolo stanja posamezne gradbene situacije.  Posamezni podatki se prenesejo v zbir podatkov na strežniku v oblaku. Aplikacija deluje tudi v primeru nedelujoče internetne povezave. V tem primeru se podatki na strežnik prenesejo ob njeni ponovni vzpostavitvi. Nadzor in pregled nad uporabniki  je centraliziran.

Zakaj izbrati Passengereye?

Aplikacija je enostavna za uporabnika in ima uporaben uprabniški vmesnik

Uporabniška izkušnja je skozi vse faze uporabe aplikacije prijetna in enostavna. V posameznih fazah so izpostavljene zgolj tiste funkcionalnosti, ki jih uporabnik potrebuje.

  Namestitev aplikacije  

Odlično orodje za pospeševanje prodaje na terenu

Uporabnik aplikacije izdela posnetek stanja na terenu. Podatki  se ob vzpostavitvi internetne povezave takoj prenesejo v podatkovno bazo na strežniku. Ti podatki so pomembni zato, ker prikazujejo realno stanje na terenu  in služijo kot odlična podpora k prodajnim odločitvam še v času, ko je komercialist na posamezni lokaciji.

Možnost takojšnjega prenosa informacij (fotografij, besedil) na socialna omrežja

Aplikacija nam omogoča, da lahko objavimo fotografije, posamezno prodajno ali promocijsko vsebino na posamezna družabna omrežja (Facebook, Linkedin, Youtube, Instagram,…)  v trenutku, ko uporabnik shrani stanje na posamezni lokaciji.

Interaktivni zemljevid

Spremljanje trenutne lokacije, zaposlenih in vpogled v trenutno stanje na interaktivnem zemljevidu.

Zmanjšanje administracije

Z uporabo aplikacije boste zmanjšali administracijo in čas, saj ne bo več podvojenih vnosov. Podatki (slike in poročila) se bodo zbirali, obdelovali na enem mestu.

Okrepite prepoznavnost blagovne znamke in izboljšate svojo vidnost

Namestitev aplikacije

Mobilno aplikacijo Passengereye si na svojo mobilno napravo namestite iz: trgovine Google Play (za Android naprave) oziroma iz App Store (za iOS naprave). Namestitev aplikacije je brezplačna. Za dodatne informacije je na voljo gsm številka 031 324 100, ter naslov za spletno pošto info@marcelino.si.

Povečajte prodajo z uporabo ``Passengereye``

Z uporabo mobilne aplikacije “Passengereye” boste dobili odlično orodje za rast prodaje in upravljanje izdelčnega portfelija in zaposlenih.

TEHNOLOŠKO DOVRŠENA APLIKACIJA

MOŽNOST NADGRADNJE

APLIKACIJA DELUJE ZELO HITRO

SISTEMSKA PODPORA 24/365